Jätevesi

Lipin jätevedenpuhdistamo

Lipin jätevedenpuhdistamo

Yleinen viemäri on rakennettu Kunnan keskustan alueelle, Etelänkylän Alapääntien varteen, Parhalahdelle välille Parhalahdentie – Teereläntie sekä Yppärissä Vanhanmaantien varteen ja Pörkän alueelle.

Viemäriputkistoa on yhteensä n. 40 km. Suurin osa putkistoista on muoviputkea tai betoniputkea johon on sujutettu sisään muoviputki. Keskustan kaava-alueella on vielä jonkin verran vanhaa betoniputkea (n. 2,1 km) ja betonisia kaivoja.

Puhdistuslaitos

Yppärin vanha puhdistamo

Yppärin vanha puhdistamo

Kunnan alueella on kolme puhdistamoa:

  1. Keskustaajama-alueella vuonna 2003 saneerattu bioroottorilaitos varustettuna jälkisaostuksella, välppäyksellä ja kuivauksella. (Qkesk 425 m3/vrk).
  2. Yppärin vanha puhdistamo on rakennettu v. 1981 ja se sijaitsee Vanhanmaantien ja Yppärinojan varressa. Laitos on ilmastuksella varustettu biologinen laitos mallia ”UPO”. Puhdistamon tämän hetkinen kuorma on n. 3,8 m3/vrk.
  3. Yppärin uusi puhdistamo sijaitsee Pörkän alueella ja se on rakennettu vuonna 1990. Laitos on bioroottorilaitos, jonka mitoitettu Qkesk. = 33 m3/ vrk. Tämän hetkinen kuorma on n. 4,4 m3/ vrk.
Pörkän jätevedenpuhdistamo

Pörkän jätevedenpuhdistamo

Keskustaajama-alueen (Lipin) puhdistamo toimii luvanvaraisesti . Ympäristölupa on toistaiseksi voimassa oleva. Muut puhdistamot eivät ole luvanvaraisia ja niiden tarkkailun suorittaa laitoksen henkilökunta.

Lietteen käsittely

Puhdistamoliete kuivataan puhdistamolla, josta se kuljetaan kompostoitavaksi Tervanevan kompostointikentälle.

Sakokaivolietettä otetaan vastaan Lipin puhdistamolle, missä se syötetään puhdistusprosessiin.

Haja-alueiden jätevesien käsittely

Haja-asutusalueella jätevedet käsittelevät kiinteistön omistajat pääasiassa omissa saostuskaivoissa ja imeyttävät ne imeytyskenttään tai ”kivisilmään”. Joissakin kiinteistöissä on käytössä pienpuhdistamo tai umpisäiliö.

Kunnan alueella ei ole yleistä hulevesiverkostoa.