Vesi

Veden hankinta

Pyhäjoen kunnan alueella talousvedeksi soveltuvia pohjavesiä on erittäin vähän, joten suurin osa vedestä hankitaan naapurikuntien vesilaitoksilta. Pääosa hankittavasta vedestä tulee Vihannin Vesi Oy:n toimittamana joko Oulaisten kautta tai Raahen kautta. Loppu osa tulee Kalajoelta OSK Valkeaveden toimittamana. Kopiston ja Vaihojan alueiden vesi tulee yhtiön omasta vedenottamosta Kopistosta.

Kaikki hankittava vesi on pohjavettä ja laadultaan erittäin hyvää. Veden laatu säilyy vuodenajasta riippumatta tasaisena. Laatua tarkkailee Kalajoen kaupungin ympäristöterveydenhuolto.

Vedenhankinta vuorokaudessa

  • Vihannin Vesi Oy n. 584 m3/vrk (83,5%)
  • Osuuskunta Valkeavesi n. 109 m3/vrk (15,5%)
  • Raahen Vesi Oy n. 1 m3/vrk (0,1%)
  • Kopiston pumppaamo n. 6 m3/vrk (0,9%)

Veden laatu

Kaikki hankittava vesi on pohjavettä ja laadultaan erittäin hyvää. Veden laatu säilyy vuodenajasta riippumaatta tasaisena. Laatua tarkkailee kunnan terveysviranomainen erillisen tarkkailuohjelman mukaisesti.

Kopisto

Kopisto

  • veden pH: 7,4…7,8
  • veden pH / Kopisto: 6,5…6,9
  • veden kovuus: 0,45 mmol / l ( = pehmeä )
  • veden kovuus / Kopisto: 0,66 mmol / l ( = pehmeä )
  • Pesukoneissa ei tarvitse käyttää veden pehmennysaineita.

Pyhäjoen jakelualue: (Pyhäjoki-Yppäri-Pirttikoski-Parhalahti)

Näytetodistus veden laadusta (PDF)

 

Kopiston jakelualue:

Näytetodistus veden laadusta (PDF)

 

Liminkakylä-Keskikylän jakelualue:

Näytetodistus veden laadusta (PDF)

 

Tiedote riskienhallintasuunnitelmasta (WSP):

Yhteenveto (PDF)