Vihanti – Pyhäjoki yhdysvesijohdon suunnittelu

Pyhäjokisuun Vesi Oy on aloittanut yhdysvesijohdon rakennussuunnitelman laatimisen välille Vihanti / Möykkylä – Pyhäjoki / Parhalahti. Hankkeen tarkoituksena on toteuttaa yhdysvesijohto Möykkylän vesilaitokselta Parhalahdelle rakennettavaan vesisäiliöön ja edelleen vt-8 varteen rakennettavan kevyen liikenteen väylän merenpuolella Ollinmäen kautta Pyhäjoen keskustaan.
Suunnittelun maastotyöt aloitetaan suunnitellun linjausehdotuksen maaperätutkimuksilla, maastomittauksilla ja linjauksen paaluttamisella maastoon. Maastotyöt alkavat helmikuussa. Suunnittelutyön tekijänä toimii FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy Oulusta.
Suunnitelman mukaisesta linjauksesta ollaan myöhemmin yhteydessä linja-alueen maanomistajiin. Ennen rakentamista vesihuoltolinjan sijoittamisesta tehdään maanomistajien kanssa sopimus. Rakentamisen on tarkoitus alkaa syksyllä 2015.

Lisätietoja hankkeesta:
Pyhäjokisuun Vesi Oy:
Toimitusjohtaja Sauli Mankinen, puhelin 040 3596 095,
sauli.mankinen@pyhajoki.fi

FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy:
Projektipäällikkö Päivi Määttä, puh. 050 3905 737,
päivi.maatta@fcg.fi